Заштитите се на мрежи

  • Бирајте места на која ће те одлазити.
  • Не објављујте своје личне информације и фотографије.
  • Пазите са ким разговарате.
  • Знајте да нису сви искрени и добрих намера.


Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s